Projektledning, Byggledning och Entreprenadbesiktningar

Välkommen till Knut Jönson Byggadministration AB

Knut Jönson Byggadministration är ett personalägt konsultföretag med mer än 25 års erfarenhet av projektledning, byggledning och entreprenadbesiktningar.

Till företaget är även knutet ett stort nätverk av sakkunniga inom exempelvis tekniska installationer, brand, geoteknik, tillgänglighet, miljö, fukt och akustik.

Entreprenadbesiktningsgruppen EBG är en avdelning inom Knut Jönson Byggadministration som utför granskning av projektering och olika typer av besiktningar.

Våra kunder är främst statliga, kommunala, försäkringsbolag och större privata fastighetsägare.