Kunder och projekt

Våra kunder är främst verksamma inom offentlig sektor eller är stora proffesionella fastighetsägare. Projekten spänner från tidiga skeden med att utveckla detaljplaner till att slutföra byggnadsproduktion och lämna över fastigheten till vår uppdragsgivare.

Kulturhistoriska byggnader, skolor, förskolor, idrottshallar, bostäder, stallbyggnader, komplexa kontorsbyggnader och försäkringsskador är projekt vi ansvarat för de senaste åren.