Bostäder

Finnboda pirar

Tjänst: Kontrollansvarig enligt PBL
Beställare: HSB
 

Ringvägen, Nyproduktion hyresrätter 

Tjänst: Projektledning
Beställare: Upplands-Brohus