Idrott

Idrottshall Rotebro, Sollentuna. 

Tjänst: Projekt-, projektering- och byggledning.
Beställare: Sollentuna kommun.
Projektstorlek: 55 miljoner

(Ritad av White arkitekter)

 

Tillbyggnad av Häggvikshallen, Sollentuna

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

 

Ny idrottshall vid Edsberg

Tjänst: Projektledare förstudie
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 65 miljoner

 

Friidrottshallen Sollentunavallen, Nyproduktion

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 185 miljoner

(Ritad av Bleck arkitekter) 

 

Fotbollshall med konstgräsplan i Norrviken, Nyproduktion

Tjänst: Projektledning
Beställare: Sollentuna kommun

(Ritad av Bleck arkitekter)