Mark

Utbyggnad av infrastruktur Björnö 1:1, 1:2 och 1:3 (Norrtälje)

Tjänst: Bygg- och projektledning
Beställare: Villamarken Exploatering
Projektstorlek: 35 miljoner