Tidiga skeden

Utredning ny grundskola i Töjnan, Sollentuna kommun

Projekt- och byggledning.
Beställare: Sollentuna kommun.

 

Detaljplan för område Örnäs, Upplands Bro kommun. 

Projektledning. 
Beställare: HSB och Ikano.
Projektstorlek: 100 miljoner

 

Detaljplan för område Björnö, Etapp 2. Norrtälje kommun 

Projektledning.
Beställare: HSB och Ikano.
Projektstorlek: 400 miljoner
 

Ny skola i Helenelund centrum

Projektledning.
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 100 miljoner

 

Rankhus, ansvarig tekniska utredningar i detaljplaneskede 

Projektledning
Beställare: Villamarken och Peab
Projektstorlek: 1000 miljoner