Vård/Skola/Omsorg

Gillboskolan Norra huset, renovering

Tjänst: Bygg- och projektledning
Beställare: Sollentuna kommun

 

Rälsen förskola Norrviken, renovering

Tjänst: Byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

 

Igelkottens förskola, renovering

Tjänst: Bygg- och projektledning
Beställare: Sollentuna kommun

 

Tegelhagens skola och förskola, nyproduktion

Tjänst: Projekt- och projekteringsledare bygghandlingsskede
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 250 miljoner

(Ritad av White arkitekter) 

 

Skälby skola och förskola, nyproduktion

Tjänst: Projekt-, projekterings - och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

(Ritad av Max arkitekter) 

 

Töjna skola och förskola, nyproduktion

Tjänst: Projekt-, projekterings- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

(Ritad av White arkitekter)

 

Fjärdingsmansvägens gruppboende, nyproduktion

Tjänst: Projekt-, projekterings- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

(Ritad av Max arkitekter)

 

Malmvägens gruppboende, ombyggnation

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentunahem

 

Gröndalsvägens gruppboende, om- och tillbyggnation

Tjänst: Projekt-, projekterings- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun

 

Humlans förskola, renovering

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 2 miljoner

 

Rudbeck gymnasium, stamrenovering

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 15 miljoner

 

Rudbeck gymnasium, fönsterbyte

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 11 miljoner

 

LSS Parkvägen, nyproduktion

Tjänst: Byggledning
Beställare: Upplands-Brohus
Projektstorlek: 45 miljoner

 

Linnes förskola, renovering

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun
Projektstorlek: 7,5 miljoner
 

Gärdesskolan, nyproduktion

Tjänst: Projekt- och byggledning
Beställare: Sollentuna kommun